Kjelde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Krisepakke 3 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Koronakrisepakke 3

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i samband med covid-19-utbrotet. Les forskrifta her.

Krisepakke 3 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er heilt eller delvis gjennomført kan de søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er heilt avlyst, stengt eller utsett til 2021 og skulle vore arrangert frå 1.november til og med 31. desember kan de søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan de få kompensert 70 prosent.

Finn ut om din organisasjon er kvalifisert til å søke kompensasjon.

Det kjem først 10 ja/nei- spørsmål, der ein får kontrollert om ein er kvalifisert til å søke. Deretter kjem ein vidare til sida med søknadsskjemaet.

Ofte stilte spørsmål og svar om krisepakke 3

Det kan søkes om: 

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Dette er en tillitsbasert ordning. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.
Sjekk derfor ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med ordningen før du søker.

Oppdatert søkerliste og utbetaling

Eventuelle uklarheter, spørsmål og merknader i søknaden vil kreve skjønnsmessige vurderinger som kan føre til at flere får utsatt utbetaling av kompensasjon. Dersom organisasjonen er uenig i innretningen av ordningen, må henvendelser rettes til Kulturdepartementet, som har fastsatt regelverket på bakgrunn av Stortinget sitt vedtak. Det vil bli gjennomført etterhåndskontroll og uberettiget eller for høy kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake.

Tidligere krisepakker

Krisepakke 1, kompenserte for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter i perioden fra 5. mars til 30. april.

Krisepakke 2 for perioden 12. mars til og med 31. august 2020 med søknadsfrist 15. september 2020 kompenserte frivillige organisasjoner med betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet. Les forskriften her. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon