Landbruket treng arbeidskraft, men for mange dagpengemottakarar vil det vere lite lønsamt å ta arbeid i landbruket. For å bøte på dette er det no innført ein midlertidig regel for landbruket:

Den som mottek dagpengar og arbeider i landbruket treng berre å føre halvparten av timane på meldekortet.

Ordninga gjeld for dagpengemottakar som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri.

Denne regelen kjem i tillegg til endringa i utlendingsforskrifta som gjev sesongarbeidarar muligheit til å søke om forlenga opphaldsløyve.

Les heile saka på Regjeringen.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon