Kjelde: Regnskap Norge

Regjeringa foreslår å forlenge ordninga med utvida rett til omsorgspengar for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Regjeringa foreslår:

Omsorgspenger:

Alle foreldre får doble kvoter med omsorgspenger i 2021.  

Følgende midlertidige koronatiltak for omsorgspenger foreslås for perioden 1. januar til 30. juni 2021: 

  • Rett til omsorgspenger når skoler og barnehager er stengt
  • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp for foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp når skoler og barnehager er stengt 

Les meir om Regjeringa sitt forslag om å forlenge ordninga med utvida rett til omsorgspengar og sjukepengar, samt forhøga dagpengesats her.

Regler for 2020

Ordninga med dobla omsorgdagar fell vekk frå 30. juni. Frå 1. juli 2020 går alle tilbake til vanleg tal på omsorgsdagar.

Dersom skule eller barnehage vert stengt på grunn av lokale utbrot av koronasmitte har foreldre rett på omsorgspengar. Har ein brukt opp årskvota for siste halvdel av 2020 får foreldre fleire omsorgsdagar.

Foreldre må levere stadfesting frå skule eller barnhage på stenging/ karante. Arbeidsgivar forskoterer pengane og krev deretter refusjon av folketrygda. Les heile saka i pressemelding frå Regjeringa.

Ny teljing gjeld frå 1. juli 2020 uavhengig av om du har nytta omsorgsdagar tidlegare i år eller ikkje.

  • 10 omsorgsdagar per kalenderår når du har eit eller to born
  • 15 omsorgsdagar per kalenderår når du har tre eller fleire born
  • Når ein har avtale om delt bustad, får ein 10 eller 15 dager kvar avhengig av kor mange born ein har
  • Er du aleine om omsorga, vert talet på dagar dobla

Dersom du har vedtak på ekstra dagar treng du ikkje søke om dette på ny. Ny teljing gjeld også for deg frå 1. juli 2020.

Dette skriv nav om endringa

HVA SKJER MED OMSORGSDAGENE JEG HADDE FØR 30. JUNI 2020?

Omsorgsdager du hadde før 30. juni 2020 faller bort, men du vil altså få nye dager tildelt fra 1. juli 2020. 

Eksempel A:

Ole har 1 barn under 12 år med sin samboer. Før koronapandemien hadde Ole rett til 10 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Ole nå hadde 20 omsorgsdager. Ole brukte 12 av disse dagene, og hadde 8 igjen. 

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Ole 10 omsorgsdager han kan bruke i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

Eksempel B:

Mona er alene om omsorgen for 2 barn under 12 år. Før koronapandemien hadde Mona rett til 20 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Mona nå hadde 40 omsorgsdager. Mona brukte 5 av disse dagene, og hadde 35 igjen. 

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Mona 20 omsorgsdager hun kan bruke i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

OVERFØRTE OMSORGSDAGER PÅ GRUNN AV STENGT BARNEHAGE/SKOLE ANNULLERES 1. JULI 2020

Det er kun de omsorgsdagene du fikk på grunn av koronasituasjonen som annulleres.

Hvis du har delt dager med en annen omsorgsperson etter vanlig regelverk, beholdes dette. 

Eksempel:

Stine og Petter bor sammen og har 2 barn under 12 år. De fikk begge doblet omsorgsdagene sine på grunn av koronasituasjonen, og hadde rett på 20 dager hver. Stine overførte alle sine 20 dager til Petter. Petter hadde dermed 40 dager, mens Stine hadde ingen dager. Petter har pr. 30. juni 2020 brukt opp alle sine 40 dager. Fra og med 1. juli 2020 har de rett på 10 dager hver.

ENDRING FOR DEG SOM ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE ELLER FRILANSER

Endringen innebærer at selvstendig næringsdrivende og frilansere selv må dekke de 10 første omsorgsdagene for kalenderåret totalt. Hvis du allerede har dekket noen av disse dagene tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene. 

HVA BETYR DETTE FOR ARBEIDSGIVER?

Endringen innebærer at arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker. Hvis noen dager allerede er utbetalt tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene. 

Arbeidsgiver skal også forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen.

Eksempel: Arbeidsgiver har før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra NAV.

Her kan du lese mer om omsorgspenger. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon