Kjelde: NARF

Vi har laget følgende sjekkliste som kan være grei å kjenne til når dere starter ferieplanlegging i din bedrift:

  • Arbeidsgiver skal drøfte ferietidspunktet og ferielistene med de ansatte i god tid før sommerferien.
  • Arbeidstaker kan kreve å få minst tre ukers sammenhengende ferie i perioden 1. juni – 30. september.
  • Sykdom eller permisjon i ferieåret er eneste grunner som gjør det mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.
  • Manglende avviklet ferie i alle andre tilfeller skal overføres til neste år.
  • Begrensningen i muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie vil bare gjelde den lovbestemte ferien og vil derfor ikke få betydning for den avtalefestede ferien (den femte uken).
  • Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle minimumsferie i den utstrekning opptjente feriepenger ikke dekker lønnsbortfall under ferien.
  • Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie og bestemmer selv når denne ekstraferien skal tas ut (men arbeidsgiveren skal varsles minst 2 uker i forveien).
  • Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ferietidspunktet så er det arbeidsgiver som bestemmer ferietidspunktet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon