Kjelde: Kulturrådet

Søknadsfristen for arrangement i perioden januar – juni 2021 er 31. august klokka 13.

Føremålet med ordning er å kompensere arrangørar og underleverandørar til kulturarrangement som er stengt, avlyst eller nedskalert som følgje av råd eller pålegg gitt av offentlege myndigheiter i samband med Covid-19.

Det er ulike retningslinjer for arrangørar og underleverandørar.

Meir informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen er å lese på Kulturrådet sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon