Kjelde: Kulturrådet

Kompensasjonsordning for arrangørar og underleverandørar i kultursektoren

Søknadsportalen opna på ny for å kunne kome i møte søkarar som ikkje fekk sendt inn søknadsskjema for kompensasjon til kulturarrangement i perioden 01.10.2020-31.12.2020. Søknadsfristen er måndag 26. april klokka 13.

Formål

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Les meir på Kulturrådet.

Stimuleringsordning for kulturlivet

Første runde i stimuleringsordninga for 2021 er ferdigbehandla. Neste frist er 10.mai klokka 15.00.

Formål

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Les meir om stimuleringsordning for kulturlivet på Kulturrådet sine heimesider.

Sjå elles informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon