Kjelde: Regnskap Norge

Regnskap Norge lanserer ein ny forenklingsrapport med 39 tiltak til regjeringa. Her finn ein mellom anna forslag til forenkling av reglar for reise og diett, naturalytingar og meirverdiavgift.

Her kan du lese Regnskap Norges forenklingsinnspill 2021

MÅ FORENKLE HELE TIDEN, OG UNNGÅ NYE BYRDER

Å jobbe med forenklinger er et kontinuerlig arbeid. Det handler om å forenkle dagens regelverk og ikke innføre nye regler som belaster næringslivet mer enn nødvendig. Når regjeringen snakker om 11 milliarder i reduserte byrder, er det uklart om dette er en netto målsetting – altså hvor de også tar med nye regler i forenklingsregnskapet:

Et eksempel på det siste er målsettingen i Hurdalsplattformen om gradert merverdiavgift på elbiler. Intensjonen bak forslaget er forståelig, men forslaget i seg selv innebærer store merbyrder for næringslivet.

Det holder med andre ord ikke bare å snakke om forenkling – vi må begynne å snakke om smart regulering. Det hjelper lite å redusere administrative byrder med den ene hånden, hvis vi innfører nye med den andre.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon