Ved dødsfall kan etterlatte arve skattefritt den lønna som den døde har opptent. Føresetnaden er at den avdøde ikkje hadde høve til å ta ut pengane før dødsfallet.


Dersom arbeidsavtalen inkluderer bonus eller aksjeutbytte, kan dette dreie seg om betydelege beløp i spart skatt for arvingar. Det er ingen beløpsgrenser knytt til slike utbetalingar, og sjølv utbetaling av større bonusar vil normalt vere skattefrie.
 (InfoTjenester)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon