Avgiftsplikta vil omfatte «romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping, samt formidling av tilsvarande tenester.


Det er viktig å merke seg følgjande:  • Dei som blir avgiftspliktige må sjølv registrere seg i avgiftsmanntalet.
  • Dei som allereie er avgiftspliktige for anna verksemd må melde frå om at registreringa skal omfatte overnattingstenester frå 01.09.2006.

Det er først etter 01.09.2006 dei nye avgiftspliktige overnattingsverksemdene oppnår full frådragsrett for inngåande meirverdiavgift på kjøpa.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon