Referanse:
INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. 
DATO: 2007-02-15 
PUBLISERT: HR-2007-00318-A 
STIKKORD:
Krav fra konkursbo mot revisor. Foreldelse. Aksjeloven § 2-18 og § 2-19. 
SAMMENDRAG:
Saken gjelder krav etter aksjeloven § 2-19 fra konkursbo mot revisor i det konkursrammede selskap, derunder spørsmål om foreldelse. (Sammendrag er utdrag fra avgjørelsen.)
Henvisninger:
LOV-1997-06-13-44-§2-18 (Aksjeloven), LOV-1997-06-13-44-§2-19 (Aksjeloven) 
SAKSGANG:
Asker og Bærum tingrett TAHER-2004-68611 – Borgarting lagmannsrett LB-2005-65750 – Høyesterett HR-2007-00318-A, (sak nr. 2006/1329), sivil sak, anke. 
PARTER:
Kristiansand Dataopplæring AS, dets konkursbo (advokat Øystein E. Krabberød – til prøve) mot Jan Erik Sedal Sedal, Revisjon & Rådgivning AS, If Skadeforsikring NUF (advokat Kjetill Mellum). 
FORFATTER: Flock, Rieber-Mohn, Endresen, Bruzelius. Dissens: Lund. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon