Kjelde: Regnskap Norge

Nokre bedrifter vurderer heimekontor som eit alternativ også utanfor den ekstraordinære koronasituasjonen. I samband med dette har Skattedirektoratet kome med ei prinsipputtale som skal gi svar på dei vanlegaste skattespørsmåla om heimekontor for arbeidsgivar og tilsette.

DIGITALE JULEBORD

Skattedirektoratet konkluderer altså med at digitale julebord for ansatte er skattefritt på lik linje med tradisjonelle julebord. Det legges til grunn at hensynet til kollegialt samhold også ivaretas ved digitale samlinger på f.eks. Skype eller Teams.

Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat i slike sammenhenger.

UTGIFTER TIL MÅLTIDER

Utgifter til måltider på hjemmekontor er en privatutgift. Dette medfører at ansatte ikke kan få skattefri dekning av kostnader til lunsj eller overtidsmat når man jobber på hjemmekontor. Uttalelsen slår fast at reglene om arbeidsgivers skattefrie subsidiering av kantine på arbeidsplassen ikke kan anvendes når arbeidstaker arbeider fra hjemmekontor.

Imidlertid vil arbeidsgivers servering av mat hjemme hos arbeidstaker være skattefritt dersom vilkårene for skattefrie velferdstiltak er oppfylt. Dette innebærer at f.eks. utgifter til mat i forbindelse med digitale fellesarrangement som arrangeres på Teams o.l., der hensikten er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Det som sies om julebord over er altså et eksempel på et slikt velferdstiltak.

Les mer om mat på hjemmekontoret.

SKATTEFRIE GAVER I ARBEIDSFORHOLD

Skattedirektoratet minner om reglene for skattefrie gaver i arbeidsforhold, og at arbeidsgivers dekning av f.eks. utstyr, internett og telefon på hjemmekontoret kan gis som skattefrie gaver. Forutsetningen for skattefritaket er at arbeidsgivers dekning gis som en generell ordning i bedriften og ikke overstiger skattefrie beløp. Den generelle gaveregelen på 2 000 kroner per år uten krav til at det foreligger spesiell anledning, antas å være mest relevant å bruke. I den forbindelse minner vi om statsbudsjettet for 2021 der skattefri beløpsgrense er foreslått økt til 5 000 kroner per år. Vilkåret om at denne typen gaver må gis som en generell ordning i bedriften er også foreslått opphevet.

I tillegg kan arbeidsgiver benytte seg av skattefrie beløp på 4 000 / 8 000 per år for gaver knyttet til spesielle anledninger forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Les mer om utlån av utstyr og utstyr som gis bort til den ansatte.

HJEMMEKONTORET BLIR FAST ARBEIDSSTED

I sin uttalelse tar Skattedirektoratet opp de skattemessige konsekvensene knyttet til at hjemmekontoret nå blir det faste arbeidsstedet i skattemessig sammenheng for mange arbeidstakere. Dette innebærer at reise mellom hjemmekontoret og det ellers faste arbeidsstedet er en yrkesreise, som kan dekkes skattefritt i sin helhet. Det samme gjelder reise mellom hjemmekontoret og annet ikke-fast arbeidssted.

Les mer om reiser ut fra hjemmekontoret.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon