Når begge ektefellene er i live og den ene ektefellen gir en gave til barnebarn, regnes gaven for å være gitt av begge ektefellene når avgiftsmyndigheten beregner avgiften. Barnebarnet vil i slike tilfeller nyte godt av to fribeløp. Fribeløpet er for 2010, kr 470 000 fra hver giver. Med dagens satser vil derfor en gave på kr 940 000 være avgiftsfri.

Sitter derimot den ene ektefellen i uskiftet bo, og ektefellenes felles barn lever, regnes gaven bare å komme fra den gjenlevende. I slike tilfelle har barnebarnet bare ett fribeløp. Avgiftsmyndigheten vil derfor beregne avgift av kr 470 000 som overstiger fribeløpet. Årsaken til dette er at barnebarnet ikke er nærmeste arving etter besteforeldrene. Vil du vite mer om akkurat dette kan du lese håndboken om arveavgift, kapitlet om fordeling.

Hva kan du gjøre?
For at barnebarnet skal få to fribeløp ved avgiftsberegningen må ektefellenes felles barn (mellomleddet) gi avkall på ventende arv slik at gaven som overføres til barnebarnet ansees å være gitt av begge besteforeldrene. Reglene om avkall finner du i arveloven § 45. Det er ingen formell regler knyttet til selve avkallet, men det er viktig at man avtaler at avkallet skal være til fordel for mellomleddets barn. Avkallet må gis før gaven ytes.

Du må derfor ved innsendelse av gavemelding opplyse om at mellomleddet har gitt avkall på sin arv til fordel for sine/sitt barn.

Kilde: Skatteetaten

Klikk her for utskriftsvennleg versjon