Kjelde: Regnskap Norge

Halv skatt betyr at lønna er trekkfri, ikkje skattefri. Det blir trekt meir skatt i andre månader for å ha anledning til å trekke mindre skatt på lønna for november eller desember.

Trekkfritaket gjeld for både tabellkort og prosentkort.

Dei fleste skattekort er basert på at:

  • Skatt blir betalt i 10,5 månader
  • Trekkfritt ved utbetaling av feriepengar (juni/juli)
  • Halv skatt ved siste eller nest siste lønnsutbetaling før jul (november/desember)

Sjå meir informasjon i Skattebetalingsforskriften §5-7-2.

ARBEIDSTAKERE FÅR HALVT SKATTETREKK I NOVEMBER ELLER DESEMBER

Arbeidsgiver kan velge om det er november- eller desemberlønnen som skal ha halvt skattetrekk, men loven sier at de med lønnsdato den 20. eller senere skal ha halvt skattetrekk i november. Det er allikevel fritt frem for arbeidstakere å ha fullt skattetrekk dersom de ønsker det.

Husk også på arbeidstakere som slutter eller starter i slutten av året – disse kan få restskatt dersom det utbetales halv skatt i november fra gammel arbeidsgiver, og ny arbeidsgiver i tillegg trekker halv skatt i desember.

HVORDAN GJENNOMFØRE HALVT SKATTETREKK?

Praktisk gjennomføring er at ansatte med månedslønn og pensjon får beregnet halv skatt på sin lønnsutbetaling i november eller desember.

I tillegg gjelder følgende:

  • For ansatte med 14-dagers lønn kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember utbetales uten forskuddstrekk
  • Ved betaling per time, dag eller uke gjelder et trekkfritak for opptjeningsperioden de to siste ukene i november eller siste uke i november og første uke i desember.

HVA KAN INNGÅ I FRITAKET FOR FORSKUDDSTREKK?

  • Ordinærløn
  • Tillegg som normalt utbetales sammen med ordinær lønn, selv om ytelsene er helt eller delvis opptjent i et annet tidsrom: f.eks. utbetaling av overtidstillegg, akkordoverskudd og provisjon
  • Naturalytelser som f.eks. EKOM, forsikringer, fri bil

Andre ytelser som er opptjent over lengre perioder, som bonus og utbetaling av oppsamlede overtidstimer/plusstimer, skal det trekkes full skatt av.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon