Dommen innebærer at Oslo fylkesskattekontors vedtak om forholdsmessig tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift for anskaffelse av bil til kjøreopplæring var ugyldig og måtte oppheves.


Høyesterett anfører at overgangsbestemmelsene om forholdsmessig tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift i loven som bestemte at kjøreopplæring allikevel ikke skulle være avgiftspliktig medførte tilbakevirkende kraft til skade for Arves Trafikkskole.


Det ble poengtert at lover på et område som dette bare kan gis tilbakevirkende kraft når sterke samfunnsnyttige hensyn gjør seg gjeldende. Hensynet til uheldig avgiftstilpasning og konkurransevridning mellom kjøreskoler som kjøpte bil med fradrag for eksempel i desember 2001 kontra dem som måtte kjøpe bil uten fradrag i januar 2002 var ikke tungtveiende nok til å forsvare tilbakevirkningen.    


Dommen er tilgjengelig for ikke-abonnenter av lovdata i en begrenset periode, klikk her.


Kjelde: NARF

Klikk her for utskriftsvennleg versjon