Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidsgivar og andre som har betalt ut lønne eller ytingar skal sende ei årleg samanstilling til kvar inntektsmottakar.

Samanstillinga skal innehalde informasjon om inntekter, frådrag og trekk som er rapportert i fjor.

Dersom opplysningar i a-meldinga blir endra etter at inntektsmottakaren har fått samanstillingsoppgåva, må det sendast ei ny og oppdatert samanstilling.

Les meir om krav til innhald og unnatekne grupper på Skatteetaten sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon