Direktoratet konkluderer med at det ligg føre frådragsrett dersom seljar er registrert i avgiftsmanntalet. Dette kan undersøkast på www.brreg.no. Dersom kjøpar derimot veit at seljar ikkje kjem til å betale meirverdiavgifta vidare, så vil heller ikkje kjøpar ha frådragsrett.
 (Skatteetaten)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon