Kjelde: Regnskap Norge

Frå 1. november 2021 tek Skatteetaten over oppkrevjing av skatt frå kommunane. Alle spørsmål om skatt skal i framtida rettast til Skatteetaten.

Kommunane har framleis ansvar for innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale avgifter.

Skatteetaten sine oppgåver er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattestar og konto- / saldoutskrift for skatt og avgift.

Sjå pressemelding frå:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon