Kjelde: Regnskap Norge

Det vart, 1. desember, semje mellom Regjeringa og Frp om statsbudsjettet for 2021.

Nedanfor er ei oppsummering på nokre av punkta i budsjettavtalen.

Les meir om budsjettavtalen hos Høgre her

Skatt og avgift

  • Iverksetjingstidspunkt for kildeskatt på fysiske driftsmiddel vert utsett til 1. oktober 2021
  • Ikkje auka formuesskatt på bustadar verdt meir enn 15 millionar
  • ikkje oppjustert formuesverdi på fritidsbustadar

Pensjon

  • Auka pensjon til einslege minstepensjonistar med kr 5.000 per år frå 1. juli 2021
  • 1,8 milliardar til auka alderspensjon i folketrygda i 2021 (regulering med snitt av pris/lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnstakere).
Klikk her for utskriftsvennleg versjon