Kjelde: Regnskap Norge

Vedteke i forlik med Frp 01.12.2020

Beløpsgrensa for skattefrie gåver aukar frå kr 2.000 til kr 5.000. Dette vil omfatte naturalytingar frå både arbeidsgivar og tredjepart.

Ved å kombinere gåvegrensa på kr 5.000 med skattefritak for personalrabatt på kr 8.000, kan arbeidstakar ta i mot skattefri personalrabatt på totalt kr 13.000 i året.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon