Kjelde: Regnskap Norge

Samfunnet er på veg mot ein normal kvardag. Framleis er det bransjar med mange permitterte.

Regjeringa har difor vedteke å forlenge enkelte særreglar.

DETTE ER ENDRINGENE

  • Forlengelse av perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering til 1. november
  • Videreføring av midlertidig forhøyet dagpengesats, slik at dagpengene beregnes med 80 prosent av grunnlaget opp til tre ganger grunnbeløpet (G), og deretter vanlig sats
  • Forlengelse av dagpengeperioden til 1. november for dagpengemottakere som ellers ville ha brukt opp maksimal dagpengeperiode i perioden fra 1. til 31. oktober 2021
  • Videreføring av reglene om gradering av dagpenger slik at en som mottar dagpenger kan jobbe 60 prosent av tidligere arbeidstid uten å miste dagpenger (mot tidligere 50 prosent)
Klikk her for utskriftsvennleg versjon