Kjelde: Regnskap Norge

Lovendringa som gir arbeidsgivar moglegheit til å bestemme at permitterte tilsette skal fortsette som medlemmar i pensjonsordninga er forlenga til og med 31. desember 2021.

REGJERINGEN FORLENGER REGLER OM PERMITTERTE ANSATTE I PRIVATE TJENESTEPENSJONSORDNINGER

Adgangen gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte i utgangspunktet skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv.

Arbeidsgiver kan i tilfelle velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger.

Les hele nyheten fra Finansdepartementet her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon