Kjelde: NARF


Kulturdepartementet har i dag gjort endringer i forskrift for momskompensasjon, for å gjøre ordningen enklere og mer tilgjengelig for små frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for momskostnader
– Disse endringene bidrar til ytterligere forenkling og reduserte revisjonskostnader for frivillig sektor, og gjør momskompensasjonsordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner. Dette er i tråd med Regjeringens klare mål om at organisasjonene skal bruke minst mulig tid på skjemaer og mest mulig tid på aktivitet, sier kulturminister Hadia Tajik.


Endret forskrift for momskompensasjon (.pdf)

Endringene i momskompensasjonsordningen er som følger:  • Minstegrenser for å søke om kompensasjon er endret fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell.
  • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert revisor eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentralledd og aksjeselskap i forenklet modell er økt til 5 mill. kroner i likhet med underledd.
  • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentral-, regionalledd, lokalledd og aksjeselskap i dokumentert modell er økt til 3 mill. kr.
  • Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i dokumentert modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående og fra 3 år til 1 år for lokalledd.
  • Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i forenklet modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon