Kjelde: NARF
Norsk RegnskapsStiftelse skriver i sin nyhet følgende om bakgrunnen for prosjektet:


«Bokføringsføringsloven med tilhørende forskrifter er beregnet til å være den lov som belaster norsk næringsliv med de største administrative kostnader. Det er anslått at loven koster næringslivet 30 milliarder kroner pr år. I tillegg kommer kostnadene for kommuner og stat som også følger bokføringsloven.»


Arbeidsgruppen er satt sammen av følgende personer: • Torstein Heggen (prosjektleder) – Amesto AccountHouse AS
 • Jon Bevolden Andersen, KPMG
 • Jan Terje Kaaby, NARF
 • Mette Rita Hegdal, Stavanger kommune
 • Geir Høydalsvik, Rekneskap Høydalsvik AS
 • Lena Røstad, Coop Handel Norge

Følgende forutsetninger skal i følge Norsk RegnskapsStiftelse ligge til grunn for arbeidet: • Legge frem konkrete forslag til endringer i bokføringslovgivningen
 • Baseres på praktiske forhold. Ikke en paragraf for paragraf-gjennomgang
 • Prioritere forslagene etter grad av forenkling for de bokføringspliktige
 • Om det ikke er mulig å fremme konkrete forslag til endringer på enkelte områder, gis det en anbefaling på hvordan man kan gå videre med forslagene.
 • Det fremmes også forslag til endringer i tilliggende lovgivning om dette er ønskelig.
 • Det kan også foreslås endringer i god bokføringsskikk dersom potensiale for forenkling observeres.

Norsk RegnskapsStiftelse ønsker innspill til forenklinger av bokføringsreglene. Slike innspill kan sendes til torstein.heggen@amesto.no.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon