Kilde: Pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 06.04.2011.


– Dette er et viktig skritt på veien mot en lettere elektronisk hverdag for norske virksomheter og er altså rettet mot næringslivet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.


Dagens tungvinte system krever at alle de meldepliktige eller signaturberettige må signere i fellesskap. Nå forenkles dette betraktelig. Endringene er vedtatt i forskrifter.


– Nå vil hver enkelt av de meldepliktige, i tillegg til daglig leder, kunne signere elektroniske meldinger alene. I tillegg vil foretakene kunne tildele retten til å signere meldinger til en person som foretaket selv utpeker. Den som vanligvis oppretter elektroniske meldinger for foretaket, vil dermed kunne signere meldingen, selv om vedkommende ikke har en formell rolle i virksomheten, bekrefter statsråden.


Med andre ord, så vil dette ofte være regnskapsfører, revisor, forretningsfører eller andre som utfører administrative oppgaver.


– Vi forventer at endringen fører til høyere innkomst av elektroniske meldinger både til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Alle som sender inn slike, vil ønske disse endringene velkomne, sier Giske.


Detaljer om reglene blir lagt ut på Brønnøysundsregistrenes hjemmesider.


Slik delegerer du retten til å signere elektroniske meldinger
For å tildele noen en rolle i Altinn, klikker du på lenken «Tilgangsstyring» og velger så lenken «Deleger roller og rettigheter» i menyen til venstre. Fyll ut de nødvendige opplysningene og velg rettigheten «Signerer av Samordnet registermelding». Trykk deretter «Deleger rolle(r)».


Innehaver av retten «Signerer av Samordnet registermelding» kan signere det meste unntatt erklæringer, typisk fra revisor/regnskapsfører. Dessuten må alle nye styremedlemmer signere på egen hånd.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon