Kilde: Regnskap Norge

Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 4,77 prosent frå kr 106 399 til kr 111 477.

Folketrygda sitt grunnbeløp blir nytta ved berekning av pensjonar og trygdeytingar frå folketrygda. Det påverkar også enkelte skattesatsar. Grunnbeløpet blir justert årleg.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatsar vert formelt fastsett 20. mai 2022.

Sjå pressemelding av 18. mai frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klikk her for utskriftsvennleg versjon