Kjelde: Den norske revisorforening


På avgiftssiden skal det innføres momsfritak ved leasing av elbil og kjøp av el-bilbatterier.


Hovedprofilen i den nye regjeringens skattepolitikk ligger fast. Det betyr bl.a. at arveavgiften fjernes og at den generelle skatteprosenten settes ned til 27 prosent.


Partiene er også enige om en del såkalte verbalforslag. Dette er forslag som legger konkrete politiske føringer og forplikter regjeringen til å gjennomføre flere tiltak neste år. På skatteområdet gjelder dette bl.a. at skatteregelverket for bønder skal gjennomgås i lys av endringene knyttet til arveavgiften i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Videre skal det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon