Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. I tillegg har innleid arbeidstaker slik rett i virksomheten til innleier.

Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere skal utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og kan ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle i samsvar med den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

Rutinene skal være skriftlige, og minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere.

Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige etater mottar varsel, plikter mottakeretaten å sørge for at andre ikke får tilgang til arbeidstakers navn eller andre opplysninger som kan identifisere arbeidstakeren.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon