Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidsledige og permitterte får 10,2% feriepengar på dagpengar motteke i 2021. Retten gjeld feriepengar på dagpengar for arbeidstakarar som mottok dagpengar i 2021 og er tilbake i arbeid seinast 30. mai 2022.

Feriepengar blir utbetalt av nav innan utgangen av juni 2022 og det er ikkje sett noko beløpsgrense.

KAN IKKE FÅ BÅDE DAGPENGER OG FERIEPENGER FOR SAMME PERIODE

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt en endring i Forskriften om dagpenger under arbeidsløshet § 8-1. Endringen trådte i kraft den 16. mars 2022 og gir rett til feriepenger på dagpenger for arbeidstakere som mottok dagpenger i 2021 og er tilbake i arbeid senest 30. mai 2022.

Ordningen gjelder ikke for arbeidstakere som per 30. mai 2022 mottar dagpenger og har rett til å ta ferie med dagpenger i inntil fire uker etter folketrygdloven § 4-5 tredje ledd. Disse kan likevel få feriepenger dersom retten til å ta ferie med dagpenger helt eller delvis er benyttet i 2021.

Les endring i forskriften på Lovdata her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon