Kjelde: Regnskap Norge

Endringar i Folketrygdlova gir meir fleksibilitet. Mellom anna har alle fedrar med eiga opptening rett til foreldrepengar i åtte veker, sjølv om mor ikkje er i arbeid eller er student.

Endringa trer i kraft 2. august 2022.

STYRKING AV FEDRES RETT TIL FORELDREPENGER

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven som skal styrke fedres rett til foreldrepenger og som gir mer fleksibilitet for foreldrepenger ved tette fødsler.

Med bakgrunn i EU direktivet om et balansert arbeids- og familieliv (WLB-direktivet) endres følgende:

  • Fedre kan ta inntil 10 stønadsdager i forbindelse med fødsel. Disse 2 ukene inngår i kvoten med stønadsdager som faren har rett til ellers
  • Alle fedre med egen opptjening gis rett til å ta foreldrepenger i 8 uker, selv om mor ikke jobber eller studerer
  • Foreldre som får barn med mindre enn 48 uker mellomrom beholder retten til å ta ut det som gjenstår av deres minimumsrettigheter etter EUs WLB-direktivet og svangerskapsdirektivet.

Se proposisjonen og lovendringene.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon