Slik gjer du det:  • Har du som næringsdrivande fått ein faktura der meirverdiavgift blir innkrevd, men organisasjonsnummer og/eller bokstavane MVA bak manglar: Returner fakturaen til seljar.
  • Har du allereie betalt fakturaen? Be om å få avgiftsbeløpet tilbake frå seljar.
  • Kopi av fakturaen bør sendast til fylkesskattekontoret.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon