Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten (reiseutgifter f.eks.), feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte. Derimot skal det beregnes feriepenger av bonuser og provisjoner.

De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret.

Etter ferieloven utgjør feriepengene  10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 %. 

Dersom det er avtalt, eller dersom dere er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 %, og for arbeidstakere over 60 år 14,3 %.  

Arbeidstaker har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger.

Kilde: Bedin

Klikk her for utskriftsvennleg versjon