Skatt på utbytte er skattepliktig frå 2006. Men berre utbytte utover skjermingsbeløpet. Dette blir rekna ut på bakgrunn av inngangsverdi (normalt risk-regulert kostpris).


For å rekne ut korrekt skatt treng Skatteetaten informasjon om inngangsverdien innan 31. mai 2006.


Klikk her for å lese Skatteetaten si orientering.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon