Hovudregelen er at det ikkje er høve til å korrigere tidlegare berekna meirverdiavgift som følgje av tjuveri eller underslag av pengar.


Dersom det er varer som er tapt på same måte, så får ein mva-frådrag fordi dei tapte varene ikkje skal registrerast som omsetjing. Dei tapte varene har blitt ført som varekjøp og mva blir frådragsført der.


Forholdet bør meldast til politiet for å sannsynleggjere tapet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon