Kjelde: Regnskap Norge

Frist for å søke straumstøtte er 11. desember. Skjema for å søke støtte blir snart publisert. Rekneskapsførar eller revisor må gjennomføre kontrollhandlingar før søknad kan sendast inn.

Informasjon om ordningen

Enova har publisert nettsiden www.energitilskuddsordningen.no. Her finner du informasjon om ordningen, regelverket, søknadsskjema (ikke tilgjengelig i skrivende stund) og oversikt over kontrollhandlingene regnskapsfører/revisor må gjennomføre.

Vi forventer at skjemaet blir publisert veldig snarlig. 

Her finner du forskriften av 21. november 2022.

Søknadsfrist

Klima- og miljødepartementet har besluttet at søknadsfristen blir svært kort, med frist allerede 11. desember.

Regnskap Norge og andre ba i høringsrunden om betydelig lengre frist, men ble ikke hørt. Etter vår vurdering innebærer dette at mange som er i posisjon til å søke, får betydelige utfordringer med å finne tilstrekkelig tid og ressurser til å søke innen fristen.

Kontrollhandlinger

Enten autorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor må gjennomføre kontrollhandlinger før søknaden kan sendes inn.

For å komme rett til kontrollhandlingene, kan du velge www.energitilskuddsordningen.no/kontrollhandlinger

Det er verdt å merke seg at kontrollhandlingene handler om å kontrollere om det finnes oppstillinger eller dokumentasjon som underbygger informasjonen som er gitt i søknaden. Dette kompletteres med at regnskapsfører/revisor ikke kan avgi bekreftelse dersom vedkommende er kjent med at det finnes uriktige opplysninger i søknaden.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon