Kjelde: NARF
Fra og med 1. januar 2012 innføres følgende endringer i merverdiavgiftsregelverket:  • Fritaket for merverdiavgift på garantireparasjoner som utføres for utenlandske oppdragsgivere gjenninnføres
  • Omsetningsoppgaven skal leveres elektronisk med virkning for avgiftsoppgjør hvor terminen utløper etter 1. januar 2012. Det kan søkes skattekontoret om samtykke til å levere papiroppgave.
  • Merverdiavgiftssatsen for næringsmidler øker til 15 pst. Det er ellers ingen endringer i satsene.

Les mer i SKD-melding nr. 16/11.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon