Den nye arbeidsmiljøloven er ikke den samme som ble vedtatt i juni 2005. Regjeringsskiftet har ført til flere endringer i den allerede vedtatte loven.
 
NHO har utarbeidet et notat, hvor du finner de vesentligste endringene som har skjedd i den nye loven. Her omtales: • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Verneombud
 • Informasjon og drøftelse
 • Kontrolltiltak
 • Arbeidstid
 • Permisjon
 • Vern mot diskriminering
 • Ansettelser
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Tvister om arbeidsforhold

Les notatet her


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon