Kjelde: Regnskap Norge

Dersom det vert utført arbeid utanfor adressa verksemda er registrert på og det ikkje er krav til å registrere ei undereining vert dette ofre rekna som ambulerande verksemd.

For 2021 skal arbeidsgivar nytte avgiftssatsen der hovuddelen av arbeidet vert utført. Dette gjeld uavhengig av om arbeidstakar ambulerer til ei sone med høgare eller lågare sats enn der verksemda er registrert.

Med hovuddelen av arbeidet vert det meint; meir enn halvparten av antal arbeidsdagar arbeidstakar har gjennomført for arbeidsgivar i løpet av ein kalendermånad.

SONETILHØRIGHET VED AMBULERENDE VIRKSOMHET

Dersom det utføres arbeid utenfor registrert virksomhetsadresse og det ikke foreligger krav til registrering av underenhet, vil dette ofte regnes som ambulerende virksomhet. I slike tilfeller gjelder ikke hovedregelen om å anvende satsen i sonen der virksomheten er registrert. Dersom «hoveddelen av arbeidstakerens arbeid» utføres i en annen sone enn registreringssonen, skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres.

Virksomhet som etter sin art utføres på andre steder enn der foretaket er registrert, for eksempel transportvirksomhet, bygg- og anleggsvirksomhet, konsulentvirksomhet og arbeidsutleie, omfattes av reglene for ambulerende virksomhet. Det samme gjelder virksomhet som utføres på hjemmekontor som ligger i en annen sone enn der foretaket er registrert.

Med hoveddelen av arbeidet menes mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av kalendermåneden. Etter innføring av a-meldingen skal denne vurderingen foretas for hver kalendermåned. Arbeidsgiver har etter bokføringsloven plikt til å dokumentere om, og eventuelt i hvilken utstrekning, arbeidstakere har utført arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert.

ESA HAR GODKJENT SÆRREGELEN FOR AMBULERENDE VIRKSOMHET

Tidligere har EFTA-domstolen konkludert med at særregelen for ambulerende virksomhet til sone med lavere sats var utilstrekkelig. Etter å ha gjennomført påkrevde undersøkelser er konklusjonen nå at ordningen ikke er i strid med EØS-avtalen.

Sjå avgiftsvedtak for 2021 § 1 fjerde ledd første punktum.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon