Kjelde: NARF

Brønnøysundregistrene minner i en pressemelding 10. desember 2014 om at det med virkning fra 1. januar 2015 er innført plikt til å levere årsregnskap elektronisk via Altinn. I 2014 mottok Regnskapsregisteret 44.000 årsregnskap på papir, mens 260.000 årsregnskap ble levert via Altinn.

Indre selskap (ikke-juridisk person, som ikke har organisasjonsnummer) må sende årsregnskapet pr e-post. Det må benyttes ikke direkte redigerbart pdf-format.

Foretak som har satt opp årsregnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS kan velge om de vil levere via Altinn eller pr e-post (i pdf-format).

Nærmere om årsak og hjemmel finner du ved å klikke her.

Vi minner for øvrig om at det heller ikke 2015 vil påløpe forsinkelsesgebyr før etter 1. september. Les mer om dette her. Hvorvidt denne ordningen videreføres for regnskaper som avsluttes etter 30. juni 2015 er foreløpig ikke avklart.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon