Kjelde: Regnskap Norge

I 2013 ble over 70 prosent av meldingene til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret sendt inn elektronisk gjennom Samordnet registermelding i Altinn, ifølge Brønnøysundregistrene. Dette utgjorde i alt 350 000 meldinger og tallet forventes å øke ytterligere.

Frem til nå har vedtakene blitt sendt i posten. Nå skal brukerne i stedet få melding om vedtak i sin meldingsboks i Altinn innen en time etter at vedtaket er fattet. Sammen med registreringsvedtaket vil kunden også få elektronisk firmaattest og registerutskrift.

Innsender vil bli varslet om at vedtaket er tilgjengelig i Altinn på SMS eller e-post etter eget valg. Hvis vedtaket ikke er åpnet innen sju dager, vil innsender få en påminning.

Nytt er også at enheten får kopi av vedtaket i sin meldingsboks i Altinn. Enheten vil dermed ha en digital historikk over fattede vedtak, uavhengig av hvem som var innsender.

Når vedtak, firmaattest og registerutskrift nå sendes elektronisk, blir det slutt på å sende dem i posten. Da er det viktig å merke seg at den elektroniske firmaattesten er en fullverdig attest.

Det er endringen i eForvaltningsforskriften, som trådte i kraft 7. februar i år, som muliggjør forenklet kommunikasjon mellom næringslivet og det offentlige.

Kilde:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon