Kjelde: Regnskap Norge

Be om de rette tilgangene i Altinn
Hvis du, enten som regnskapsfører eller ansatt i administrasjonen, håndterer sykmeldinger, må du be om at kunden gir deg de rette tilgangene til enkelttjenester i Altinn. Merk at dette er enkeltrettigheter, ikke roller:

«Sykmelding»
– gir tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.

«Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar»
– gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte

«Søknad om sykepenger»
– gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no.

Bare et fåtall medarbeidere skal ha tilgang
Av hensyn til personvernet er det viktig at det er et begrenset antall personer som kan hente sykmeldinger hos kunden. Les mer om tilganger i Altinn.

Lederne trenger ikke tilgang i Altinn
De enkelte lederne i bedriften trenger ikke forholde seg til Altinn. Når de er registrert som personalansvarlige ledere, får de tilgang til sin egen side på nav.no: nav.no/dinesykmeldte. Her finner de både sykmeldinger og sykepengesøknader.

Hvis sykmeldingen er innenfor arbeidsgiverperioden, går sykepengesøknaden til arbeidsgiveren. Er den utenfor arbeidsgiverperioden, går den til NAV. Bedriften får kopi dersom den forskutterer sykepenger for den ansatte. (Dere svarer på spørsmålet om forskuttering på skjemaet der dere oppgir nærmeste leder.)

Lederen får varsel fra NAV hvis den ansatte ikke har sendt inn søknaden etter 14 dager. Den ansatte kan fylle ut søknaden fra siste dag i sykmeldingen. Hvis dere eller lederen oppdager noen feil i utfyllingen, kan dere be den ansatte om å rette opp og sende søknaden på nytt.

Gå til riktig innboks
Fullstendig arkiv over sykmeldinger og sykepengesøknader finnes i Altinn. Husk å lete i riktig innboks, det vil si på kundens egen underenhet, ikke det juridiske organisasjonsnummeret.

Send inntektsopplysninger som før
Det eneste dere skal sende til NAV er inntekstopplysninger. Dette gjelder uansett om bedriften forskutterer sykepenger eller ikke. Foreløpig skjer det på papir som tidligere, men NAV jobber med en digital løsning også for inntektsopplysningene.

Digital søknad overstyrer papiret
NAV saksbehandler ikke del D på papir hvis den ansatte har valgt å levere den digitalt. Det er derfor ikke noe poeng å sende inn del D på papir etterpå.

Vil du ha litt ekstra hjelp?
Ring arbeidsgivertelefonen i NAV på 55 55 33 36 eller ta kontakt med arbeidslivssenteret i fylket.

Her legger NAV ut informasjon og svar på spørsmål: www.nav.no/digitalsykmelding.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon