Kjelde: Regnskap Norge

I forbindelse med oppnevnelsen uttaler Finansminister Siv Jensen at den nye skatteklagenemnda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre effektiv behandling av klagesakene. Hun peker videre på at klagebehandlingen ikke må ta for lang tid, og at klagen blir behandlet av kompetent nemnd.

Den nye skatteklagenemnda erstatter dagens fem regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift. Advokat Gudrun Bugge Andvord og professor Benn Folkvord er tidligere oppnevnt som hhv leder og nestleder av Skatteklagenemnda. De øvrige 51 nemndsmedlemmene er plukket ut. Du finner oversikt over nemndsmedlemmene her.


Skatte- og avgiftsfaglig kompetanse

Ved sammensetning av nemnda har Finansdepartementet søkt etter personer med god skatte- og avgiftsfaglig kompetanse og erfaring. Regnskap Norge var blant instansene som foreslo nemndsmedlemmer, og ett av våre medlemmer og en av våre medarbeidere er blant de som har kommet inn.

Nemnda vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre til ny behandling i utvidet avdeling der fem personer inkludert nemndas leder eller nestleder deltar.


Sekretariat i Stavanger

Et eget sekretariat som skal forberede sakene for nemnda er nå under etablering i Stavanger. Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål. Et slikt uavhengig sekretariat vil også sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon