Kjelde: Regnskap Norge

Sjukepengesatsen vil bli auka frå 75 % av sjukepengegrunnlaget til 80 % for sjølvstendig næringsdrivande. Det kjem fram av regjeringa sitt forslag til revidert statbudsjett 2019.

Endringa skal gjelde frå 1. oktober 2019.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon