Kjelde: Regnskap Norge

Regjeringa foreslår å forlenge den midlertidige ordninga med forenkla betalingsutsetjing av skatt og avgift ut juni 2021.

Forlenginga vil ikkje gjelde meirverdiavgift med forfall etter 12. april 2021, men det vil framleis vere mogleg å søke om utset frist for meirverdiavgiftskrav etter ordinære reglar.

Krava som vert gitt uttsetjing etter den midlertidige ordninga, vil få ein avdragsordning i seks månader rekna frå 30.juli 2021.

OM ORDNINGEN

Den forenklede ordningen for betalingsutsettelse av skatter og avgifter ble innført i juni 2020. Ordningen ble først vedtatt å gjelde ut året 2020, men ble senere forlenget ut februar 2021.

Ordningen åpner for en forenklet søknadsbehandling med mindre strenge vilkår enn etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse. Etter ordningen kan det gis utsettelse for de fleste skatte- og avgiftskrav, og for krav som innkreves etter lov om Statens innkrevings­sentral. Det beregnes forsinkelsesrente på 8 pst. i utsettelses­perioden.

Les mer om ordningen med betalingsutsettelse.

NYE FORSLAG RELATERT TIL KORONAPANDEMIEN

Det ovennevnte er ett av flere tiltak Regjeringen foreslår 29. januar. Regjeringen foreslår tiltak for i alt 16,3 milliarder kroner, og nedenfor finner du mer informasjon om de viktigste tiltakene.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon