Det er norsk lovs harmonisering med EU-regler som er årsaken til at regler om inndrivelseskompensasjon ble innført 01.07.2013. Reglene er hjemlet i forsinkelsesrenteforskriften § 3a.

I henhold til forskriften vil forsinket betaling som utløser rett til å kreve forsinkelsesrente også gi rett til å kreve kr 400 i inndrivelseskompensasjon. Det er selvsagt frivilling om inndrivelseskompensasjon skal ilegges eller ikke. Men, i praksis vil en leverandør som sender en faktura på kr 59 som ikke betales ved forfall kunne kreve kr 400 i inndrivelseskompensasjon. I tillegg til inndrivelseskompensasjonen kan leverandøren kreve forsinkelsesrente, og dersom fakturaen forblir ubetalt, kan skyldner også påregne å måtte betale inkassogebyrer og salærer.

Merk imidlertid at dersom inndrivelseskompensasjon er krevet, skal kompensasjonsgebyret komme til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader. Dette innebærer at kreditor ikke både kan kreve inndrivelseskompensasjon etter inkassoloven og etter forsinkelsesloven for den samme utgiften.

Merk at kompensasjonsretten kun gjelder overfor næringsdrivende og ikke i forbrukerforhold.

(Sats oppdatert 05.10.2020)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon