Underskot som på grunn av (den gamle) 10-årsfristen ikkje kan fremførast til frådrag med verknad for inntektsåret 2005, kan heller ikkje kan framførast til frådrag med verknad for inntektsåret 2006 eller seinare.


Sjå også omtale i Lignings-ABC 2012/13 kap. «Underskudd» avsnitt 5.1.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon