For verksemder som er bunden av tariffavtale, eller følgjer tariffavtalane sine reglar, er den almenne arbeidstida sett til 37,5 time i løpet av sju dagar. Den generelle regelen etter arbeidsmiljølova er ni timar i løpet av eit døgn og 40 timar i løpet av sju dagar.


Enkelte arbeidstakarar er likevel unntekne frå reglane om rett til overtidstillegg. Dette er dei som har leiande stillingar eller særleg uavhengige stillingar.
 (HSH)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon