Som del av budsjettforliket for 2015 ble det besluttet at vogntog, lastebiler og busser skal få en avskrivningssats på 22 %. Finansdepartementet har nå vedtatt forskriftsbestemmelser for hvordan vogntog, lastebiler og busser skal deles fra øvrige driftsmidler i saldogruppen. 

Delingen i to nye saldogrupper skal skje når saldo for kjøretøy i saldogruppe c pr. 31. desember 2014 inneholdt både 1) varebiler, drosjebiler samt kjøretøy for transport av funksjonshemmede og 2) vogntog, lastebiler og busser. De nye saldoene etter delingen blir inngående saldoer for avskrivning for inntektsåret 2015, med 20 % avskrivning for saldo c1 og 22 % avskrivning for saldo c2.

Selve delingen er ikke enkel:
  • For kjøretøy som er skattemessig aktivert til avskrivning etter 31. desember 2009 skal det tas utgangspunkt i faktisk kostpris for det enkelte kjøretøy, herunder senere påkostninger som er tillagt saldo, med fradrag for 20 % saldoavskrivning for hvert år av eiertiden. Restsum tillegges ny saldogruppe.
  • For eldre kjøretøy kan samme fordeling gjennomføres når skattyter har regnskapsdokumentasjon for kjøretøyenes faktiske kostpris og ervervsår. Dette er med andre ord frivillig å gjennomføre. I motsatt fall gjelder neste punkt.
  • Dersom det gjenstår et restsaldobeløp etter ovennevnte fordeling, skal differansen fordeles forholdsmessig mellom saldo c1 og saldo c2 ut fra forholdet mellom de beregnede saldoverdiene i de to gruppene. 
Etter hva vi kan se av foreliggende utkast til avskrivningsskjema for 2016, ser det ikke ut til at det legges opp til hjelpeberegninger i avskrivningsskjemaet. For skattytere som har ført et driftsmiddelkartotek vil dette være til god hjelp for å gjenfinne nødvendig informasjon enklest mulig. Der driftmiddelkartotek ikke er ført, blir arbeidet formodentlig nokså omfattende.

Regnskap Norge kritiserte for øvrig overgangsbestemmelsene når forslaget til dette var på høring, da vi mente det må påregnes vesentlig ressursbruk for å foreta delingen. Kostnadene ved dette kan bli betydelig høyere enn skatteeffekten som oppnås gjennom den forhøyede avskrivningssatsen. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon