Man hører i blant om at arbeidsgivere får seg forelagt såkalte «skryteattester», det vil si attester fra tidligere arbeidsforhold med et innhold som ikke er i samsvar med virkeligheten. På denne måten kan nye arbeidsgivere bli lurt til å ansette en person på bakgrunn av et feilaktig godt skussmål. Vi vil her vise hvilke krav loven setter til slike sluttattester, og hvilke opplysninger det er anledning til å ta med. Det er arbeidsmiljøloven § 15-15 som regulerer hvilke opplysninger attesten skal inneholde.


Når skal det gis attest?
Arbeidstaker som blir sagt opp eller som sier opp selv, har krav på skriftlig attest. Dette gjelder ikke hvis arbeidstakeren «fantegår», dvs. fratrer uten å gi arbeidsgiver underretning (jf. uttrykket «lovlig oppsigelse» i § 15-15 (1)).


Også en arbeidstaker som blir avskjediget har rett til attest. I disse tilfellene har arbeidsgiver anledning til å anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget, uten nærmere angivelse av grunnen.


Les mer om attestens innhold.


 


 


Kilde: NARF

Klikk her for utskriftsvennleg versjon