Regnskap Norge har utarbeida ei sjekkliste til deg som kunde. Denne finn du ved å klikke her.

I 2019 vart innrapporteringskrav knytt til personalrabatt og andre naturalytingar frå både eigen arbeidsgivar og forretningsforbindelsar meir omfattande. Her kan du lese meir om korleis du rapporterar ytingar frå forretningsforbindelsar.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon