Kjelde: NARF 

De nye arbeidstidsbestemmelsene gir noe større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, overtidstimer eller mer søndagsarbeid, men kun større grad av fleksibilitet innenfor de nåværende maksimalrammer. Nedenfor kan du lese hva endringene i arbeidstidsbestemmelsene innebærer.

  • Den maksimale arbeidstiden endres fra 9 timer pr. dag til 10 timer pr. dag. Dette skjer samtidig som maksimal arbeidstid pr. uke forblir uendret til 48 timer. Den gjennomsnittlige arbeidstiden på 48 timer pr. uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, men merk at ingen uke kan overstige 50 timer.
  •  Det er også gjort endringer i reglene for arbeidstid for midlertidig ansatte. For disse er det gjort et unntak ved at de ovennevnte regler om gjennomsnittsberegning ikke gjelder for denne gruppen.
  • Den maksimale arbeidstiden som arbeidsgiver kan avtale med den tillitsvalgte, for de arbeidstakere som er i tariffbundet virksomhet, er økt fra 10 timer pr. dag til 12,5 timer pr. dag. Også her beholdes maksimal alminnelig arbeidstid pr. uke på 48 timer, og med gjennomsnittsberegningsmulighet over en periode på 8 uker. Men i denne 8 ukers perioden, er grensen for denne gruppen arbeidstakere, ikke 50 timer pr., men maksimalt 54 timer pr. uke.
  • Grensene for overtid beholdes uendret. Men for avtale som gjøres med den tillitsvalgte for de arbeidstakere som er i tariffbundet virksomhet, økes grensen for overtid pr. uke fra 15 timer til 20 timer pr. uke, og for overtid pr. måned fra 40 timer til 50 timer.
  • Ny samlet grense for arbeidstid og overtid er bestemt til 69 timer per uke.
  • Dagens hovedregel om søndagsarbeid i arbeidsmiljøloven § 10-10 andre ledd videreføres. Det åpnes imidlertid for at arbeidstaker og arbeidsgiver kan gjøre avtale om arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker fri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker. Det er i tillegg slik at det ukentlige fridøgnet må falle på en søn- eller helligdag minst hver fjerde uke, i motsetning til tidligere da fridøgnet måtte falle på en søn- eller helligdag minst hver tredje uke. Endringen åpner med andre ord for at det i større grad blir anledning til å jobbe på søn- eller helligdag.

Merk at regelendringene først trer i kraft fra 1. juli 2015.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon